کلیه متقاضیان اخذ اقامت استرالیا از راه تخصص ابتدا می بایست بر اساس تخصص خود با توجه به استانداردهای استرالیا مورد ارزیابی قرار گیرند که به این فرایند Assessment گفته می شود.

شغل مهندسی صنایع نیز از جمله مشاغلی است که در مجموعه مشاغل به رسمیت شناخته شده استرالیا تحت عنوان Industrial Engineering < font> و با کد شناسایی 19-2129 معرفی می گردد و در حال حاضر 60 امتیاز به خود اختصاص داده. ارزیابی متخصصین این مدرک در Engineers Australia صورت می پذیرد و برای ارزیابی شدن بعنوان مهندس صنایع متقاضی نیاز به مدرک، ریز نمرات، رزومه، کارنامه امتحان IELTS، نامه سابقه کار، توضیح سه نمونه از سوابق کاری خود در قالب گزارش CDR و توسعه دانش مهندسی دارد.

در مجموع متخصصین این رشته در حال حاضر از امکان دریافت اقامت استرالیا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم برخوردارند. همچنین متخصصین رشته های نزدیک مانند مدیریت صنعتی نیز در صورت حائز بودن شرایط بویژه نزدیکی سابقه کار به مهندسی صنایع ممکن است بتوانند تحت این شغل درخواست نمایند.